Záznam přednášky na téma: Cestování ve středověku – putování po Zlaté cestě.

Minulý týden proběhla simultánně tlumočená online přednáška archeologa Stefana Wolterse, která zaznamenala velký ohlas. Zde Vám nabízíme její záznam a přikládáme stručný životopis přednášejícího.

Stefan Wolters, nar. 1966, studoval nejprve gernamistiku a historii v Braunschweigu. Zde se poprvé setkává se středověkou archeologií. Toto „osudové“ setkání ho zavádá do krásného města Bamberg, kde studuje archeologii středověku, dějiny pravěku a středověku a stavebnictví. Řadu let pak pracuje v oblasti archeologického výzkumu v Bavorsku a v sousedních spolkových zemích, až ho nakonec cesta zavádí do Horní Falce, kde spolu se spolkem Via Carolina – Goldene Strasse e.V. začíná budovat archeologické muzeum v přírodě – Historický park Bärnau-Tachov. Pečlivost a vědecká přesvědčivost, s jakou je Historický park budován, ho zavádí zpět na univerzitu do Bambergu, kde od roku 2017 jako člen katedry Archeologie středověku a novověku vede ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko se sídlem v Bärnau, které si klade za cíl ukotvení experimentální archeologie ve vysokoškolském studiu a spolupráci s Českou republikou.