Živá historie

Žít a zažít středověk

V Historickém parku historie ožívá.
A to především díky našim dobrovolným reenacterům.
Zprostředkovávají návštěvníkům představu o tom, jak vypadal všední den ve středověku:
práce a domácnost, bydlení a vaření, oblečení a předměty osobní potřeby – to vše je předváděno věrně podle originálu (vše pouze při speciálních akcích).

Cesta časem, která Vás přenese o staletí do minulosti

Přesně to je myšleno pod pojmem „živá historie“.
Na rozdíl od středověkých trhů je zde ukazován reálný obraz tehdejšího života. Z toho důvodu kolegové úzce spolupracují s vědeckou komunitou a také soukromě studují. Jejich doplňky odpovídají archeologickým nálezům nebo historickým ilustracím z původních rukopisů té doby.

Kdo má takovýto koníček, zabývá se jím velmi důkladně: Rešerše je zpravidla až na desetiletí přesná, takže každá budova v Historickém parku je doplněna odpovídající módou a kulturou. Oděvy a předměty denní potřeby jsou věrně napodobeny podle originálů, včetně materiálu a způsobu provedení. Technice té keré doby odpovídají i ručně kované nože, vypálené nádobí a obarvené látky.

Uvedené se týká speciálních akcí, kdy jsou přítomni reenactoři, tedy nikoliv každý den během sezóny.

Tato „disciplína“ zprostředkování historie je úzce spjata s tzv. reenactment/rekonstrukcí, představení historických událostí. Často jsou přitom napodobovány významné válečné události, jako např. bitva v Teutoburském lese nebo bitva u Waterloo, jež jsou vedeny před zraky pozorovatele (při speciálních akcích).