Archeopark

Největší svého druhu v Německu

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami z období středověku největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Ve třech sídelních skupinách můžete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož i velký příbytek z 9. – 13. století n.l. Tímto jedinečným způsobem ukazuje Historický park dějinný vývoj regionu, který se vyznačuje sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Především při našich akcích zprostředkovávají reenactoři živý dojem tehdejšího každodenního života. Historie je tu doslova všudypřítomná. Jak bydleli lidé před více než 1000 lety, jak pracovali, co jedli? Jak se vyvinulo oblečení a bydlení od 800 do 1300 n.l.?

Vydejte se s námi na cestu časem a zažijte to sami!

Je to především muzeum, kde si můžete nejen prohlédnout předměty, ale dokonce vstoupit do celých domů. Cítíte atmosféru, když stojíte v obývacím prostoru, jaký byl běžný v raném a vrcholném středověku. Smíte se dotýkat kusů nábytku, ze všech stran si prohlédnout i nechat si ukázat použití nástrojů a podobných věcí. Nahlížíte přes rameno řemeslníkům při stavění a hospodyním při vaření (pouze při vybraných akcích).

Zvláštní na tom je, že všechny budovy jsou věrnými rekonstrukcemi originálních domů, které dnes již neexistují. Jak vypadaly mohou archeologové přesto vysledovat na základě dřevěných a kamenných zůstatků. Díky nejmodernější technice je dokonce možné určit stáří přesně na rok.

Náš hostinec je například vytvořen přesně podle modelu, který je datován 1261. I vybavení domů, počínaje nábytkem až po osobní věci našich středověkých představitelů, odpovídá historickým nálezům archeologů.

Více informací se dozvíte v našich odborných článcích.

Aby se „středověk“ mohl napodobit podle skutečnosti, předpokládala se samozřejmě vědecká práce. Z toho důvodu zajišťují odbornou přesnost nejenom ředitel muzea, archeolog Stefan Wolters, ale také vědecká rada. Vědním oborem Stefana Wolterse je experimentální archeologie. V této oblasti odborníci testovali vědecké poznatky pro použitelnost v praxi.

Jeden příklad: při vykopávkách byly opakovaně nalézány pozůstatky domů „zemnice“, což je typ domů, které byly částečně zahloubené do země. Někteří vědci vyvinuli teorie, jak tyto domy vypadaly. Na tom se lze shodnout na základě charakteristických znaků, jako např. umístění sloupků. V Historickém parku jsou tyto různé možnosti zrealizovány, takže se mohou více méně prokázat.

Archeologický výzkum je v odborných kruzích tak významný, že se zde informují i jiná muzea a žádají o radu.

Více informací se dozvíte v našich odborných článcích.

Myšlenka zrála několik let, než se z vize stala skutečnost. Dva cíle stály od začátku v popředí zájmu: Ukázat, jaké to ve středověku ve skutečnosti bylo a zviditelnit společnou kulturu Slovanů a Němců. Po celá desetiletí visela mezi oběma národy železná opona. Dokonce i po otevření hranic se zdálo být více toho, co nás rozděluje, než toho, co nás spojuje. Historický park přispívá k tomu, že lidé na obou stranách hranice se znovu sbližují. 

A ještě jeden další pozitivní efekt má realizace této myšlenky: Před položením základního kamene pro první stavby byla krajina z velké části zrenaturována. Waldnaab zase následoval svůj přirozený tok, rostliny začaly divoce růst, zvířata se vrátila do svého přirozeného prostředí. Obzvláště hrdí jsme na to, že se zde dokonce usadil i čáp černý – druh čápa, kterému hrozí vyhynutí.

Více se dozvíte v informacích o spolku Via Carolina.