Zřizovatel projektu

Archäologische Rekonstruktion mittelalterlicher Bauwerke

Spolek Via Carolina e. V.

Zřizovatelem Historického parku je spolek Via Carolina e. V./o.p.s, který se věnuje kulturní výměně mezi Horní Falcí a Čechami. Spolek byl založen v roce 2010 skupinou lidí z Bärnau, kteří se z velké části angažují i jiným způsobem v regionu a v mezinárodním porozumění, např. jako iniciátoři středověkých slavností, ve divadelním spolku nebo v městské radě.

Historický park spolupracuje s českým spolkem Terra Tachovina, který znovu zpřístupnil zlatou cestu. Vedle toho existuje spolupráce s lidmi z vědecké oblasti , např. s Univerzitou Bamberk, ZČU v Plzni či FF UK.

Cílem spolku je oživit historické a kulturní kořeny bavorského a českého sousedního regionu, a tím přispívat k dobrým sousedským vztahům i k porozumění mezi národy. Přitom má být na základě bývalé „Zlaté cesty“, která vedla z Norimberka do Prahy, podporována přeshraniční kulturní spolupráce, navazovány a udržovány partnerské kontakty.

Zakladatelé si předsevzali, že představí historický a kulturní vývoj v regionu názorně ve stavební formě, aby mladým lidem a zájemcům o kulturu přiblížili povědomí o společném soužití ve sjednocené Evropě. Tak vznikla myšlenka Historického parku Bärnau-Tachov, který buduje a provozuje Via Carolina.

K finančním podporovatelům patří vedle Svobodného státu Bavorsko a EU také sponzoři z hospodářské oblasti.