Výuka v muzeu: Třídní výlet

Pro školní skupiny připravil Historický park Bärnau-Tachov ve spolupráci s cestovní kanceláří Pilsenjoy s.r.o. a katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni výukové programy, které jsou určeny žákům a studentům všech typů základních a středních škol.

Prostřednictvím výukových programů přiměřených věku a stupni vědomostí jsou žáci a studenti obeznámeni s důležitými tématy týkajícími se života a práce ve středověku ve srovnání s naším současným způsobem života. Programy umožňují snazší uvědomění si potřeb a nároků tehdejších lidí na všední život, a to v autentickém prostředí, např. v původním slovanském „dlouhém domě“, v hradní věži, tzv. motte, nebo v hostinci z období vrcholného středověku.Výukové programy jsou koncipovány na půl dne (3 hodiny) nebo na celý den (5,5 hodiny). Jsou vedeny pedagogicky a historicky vyškolenými lektory a jsou koncipovány přiměřeně věku a stupni vědomostí žáků a studentů. Vhodně tak doplňují výuku dějepisu o období raného až vrcholného středověku a případně i pravěku.Všechny výukové programy zahrnují prohlídku Historického parku, během které se děti seznámí s každodenním životem našich předků. Prohlédnou si autentická obydlí a zjistí, jak se v průběhu staletí vyvíjela. Poznají, jaké vybavení tehdejší obyvatelé používali a čím se živili.

Navíc jsou programy obohacené o interaktivní část, během které děti získají praktické zkušenosti s vybranou oblastí tehdejšího života.

Cíle výukových programů:

 • Zprostředkování vědomostí o historii osídlování regionu
 • Zprostředkování vědomostí o středověku
 • Praktické ukázky každodenních činností středověkých obyvatel regionu, které si žáci a studenti mohou sami vyzkoušet
 • Poznání skrze prožitek

Půldenní programy

Pobyt v Historickém parku Bärnau-Tachov „zanese“ návštěvníky  do dávno zašlého světa středověku. Do jedinečné scenérie mezi autentické domky a stavby z dob dávno minulých. Žáci a studenti si mohou vyzkoušet rozdělávání ohně za pomoci kamene a ocílky, pečení chleba na ohni, barvení látek pomocí přírodních materiálů, středověkou hru v kuželky nebo se vydají na výpravu s oštěpem v ruce a s dobrou dávkou koncentrace se při střelbě z luku trefí přesně černého…!

Aktuálně nabízíme 3 témata půldenního výukového programu. V každém z nich je prohlídka Historického parku doplněna praktickou částí zaměřenou na jinou oblast týkající se středověkého života.

Téma 1: Stravování:

 • Názorný příklad pěstování plodin a chov zvířat důležitých pro obživu
 • Řemesla spojená se stravováním
 • Rozdělání ohně pomocí křesadla
 • Příprava a pečení chleba
 • Rozdíly ve stravování na vesnici a později ve městě
Téma 2: Odívání:

 • Způsoby odívání – části oděvů, materiály, vývoj od raného do vrcholného středověku
 • Výroba a barvení látek
 • Pěstování plodin vhodných k barvení látek
 • Práce s textilními vlákny – předení a plstění
 • Řemesla spojená s odíváním
Téma 3: Obrana a lov:

 • Opevnění středověkých sídel a jejich obrana před nepřáteli
 • Výstroj – základní části brnění, drátěná košile tzv. osníř
 • Nástroje a zbraně – oštěp, luk a šípy, meč
 • Život na tvrzi typu “motte” z 11.století – rozdělení povinností
 • Řemesla spojená s vybavením pro obranu či lov

Praktické informace – půldenní programy:

 • Sezóna: březen – listopad
 • Skupiny: 20 osob a více (30 a více žáků bude rozděleno na 2 skupiny)
 • Věk: od 10 let
 • Jazyk výkladu: český, německý nebo anglický
 • Doba trvání: 3 hodiny, volitelně dopoledne nebo odpoledne
 • Cena jedné varianty výukového programu: 330 Kč / osoba (zahrnuje i vstupné do Historického parku)
 • Pedagogický dozor (max. 2 osoby / skupina): vstupné zdarma

Celodenní programy

Celodenní výukový program je jedinečná příležitost užít si dějiny…  V případě, že skupina chce v Historickém parku strávit více času než základní 3 hodiny, je možné vybraný výukový program rozšířit o druhé praktické téma. Žáci tak hravou formou poznají a pochopí vše, co se týká všedního života dob dávno minulých.

Prohlídka Historického parku je doplněna o dvě z výše uvedených témat např. stravování a odívání a žáci postupně absolvují prohlídku Historického parku a interaktivní praktickou část zaměřenou na stravování a poté na odívání.

Čistý čas celodenního výukového programu se dvěma tématy je 4,5 hodiny. Během programu doporučujeme učinit mezi interaktivními částmi programu 45 minut až 1 hodinu pauzu na oběd buď z vlastních zásob, nebo je možné objednat hromadný oběd v restauraci Historického parku.

Praktické informace – celodenní programy:

 • Sezóna: březen – listopad
 • Velikost skupiny: 20 osob a více (30 a více žáků bude rozděleno na 2 skupiny)
 • Věk: od 10 let
 • Jazyk výkladu: český, německý nebo anglický
 • Doba trvání: 5,5 hodiny vč. pauzy na oběd
 • Cena celodenního výukového programu: 450 Kč / osoba (zahrnuje i vstupné do Historického parku)
 • Pedagogický dozor (max. 2 osoby / skupina): vstupné zdarma

Další služby k výukovým programům

DOPRAVA: Na vyžádání vám zajistíme autobusovou dopravu do Historického parku a zpět

POJIŠTĚNÍ: Na vyžádání zajistíme cestovní pojištění žákům i doprovodu.

OBČERSTVENÍ: V Historickém parku je možnost individuálního občerstvení v restauraci nebo na přání zajistíme společný teplý oběd.

SUVENÝRY: Drobné suvenýry v dárkové prodejně Historického parku jsou k zakoupení v EUR i Kč.

Jak výukový program objednat:

Výukový program poptávejte minimálně 14 dní před termínem konání. Do poptávky prosím uveďte:

 • Jméno školy
 • Požadovaný termín
 • Vybranou variantu výukového programu (půldenní/celodenní)
 • Vybrané téma (Stravování/ Odívání/ Obrana a lov)
 • Jazyk výkladu
 • Počet žáků a věk
 • Počet doprovázejících osob
 • Zájem o zajištění dopravy, pojištění či oběda

Poptávku zašlete emailem na:  historickypark@enjoypilsen.cz

Kontakt pro telefonické dotazy: 720 366 647

Organizaci výukových programů v Historickém parku Bärnau-Tachov zajišťuje pro české školy výhradně
cestovní kancelář PILSENJOY s.r.o.