Výuka v muzeu: Třídní výlet

Sestavili jsme nové výukové programy pro školy a za dotace Česko-německého fondu budoucnosti je vtiskli do hezké publikace, kterou si můžete zdarma stáhnout zde. Nabízíme vám jedinečnou možnost, aby vaši žáci zážitkovou formou objevili středověk. Přečtěte si jednu z mnoha spokojených reakcí na návštěvu u nás:
V zářijových dnech se někteří žáci naší školy, konkrétně 16 dětí z šestých a sedmých ročníků, zúčastnili česko-německého projektu, který měl za úkol přiblížit žákům každodenní život v raném i vrcholném středověku a seznámit se s německým jazykem. Jednalo se o čtyřdenní archeo-akci.
Na každý den jsme měli naplánované nejrůznější aktivity. Tyto programy zahrnovaly interaktivní prohlídku parkem, lukostřelbu, středověké hry (nejoblíbenější se stala hra s dřevěnými špalíky, zvaná KUBB), spřádání a barvení vlny, výroba keramiky, pečení chleba na ohni, odlévání cínu nebo pomoc při stavbě dvorce císaře Karla IV. Všechny aktivity žáky nadchly, pracovali s velkým zaujetím a zájmem. Dokonce si domluvili s místní pracovnicí Emmou krmení tamních prasat Eberhardta a Kunikunde.
Žáci dostali k užívání středověké oděvy z vlny, někteří je nesundali po celou dobu, jiní v nich dokonce spali! Také obdrželi středověkou podestýlku ke spaní. Spali před palisádou skanzenu ve stanech. Vydrželi dvě mrazivé noci ve spacácích, což zaslouží nesmírný obdiv. Poslední noc strávili již v budově, kde si ustlali na koberci v kinosále. Jinak nám ale počasí přálo a moc jsme si celý pobyt užili.
Velký dík patří paní učitelce Anně Kroftové, která nám profesionálně tlumočila, a zajišťovala tak skvělou spolupráci s německými kolegy, pánům Mgr. Vrbíkovi a Mgr. Ježkovi za to, že jsme se této akce mohli zúčastnit.
Celý projekt se zkrátka velmi podařil a doufám, že bude začátkem budoucí spolupráce s archeoparkem a také s německou školou.

Mgr. Marie Mattasová, ZŠ Zruč-Senec

Přijeďte s žáky do středověku! Čeká je poučení i zábava!

Kontakt pro exkurze: zuzana.veresova@geschichtspark.de