Cesta časem přes pět století

Virtuální prohlídka Historického parku Bärnau-Tachov

Navštivte naše muzeum pod širým nebem již předem virtuálně.
Klikněte na ikonu – odpovídající interaktivní panoramatický pohled se otevře automaticky v novém okně.

Živá historie

Návštěvník Historického parku neprochází obyčejným muzeem, ale setkává se s živým zpodobením historie.

Navštíví slovanskou vesnici z období kolem roku 1000 n.l. Ve zdejší  mírně kopcovité krajině poblíž řeky a rybníka tvoří původní typy domů ucelenou, harmonickou osadu. A přímo tady se chová i dobytek, obhospodařuje se zemědělství, tady se žije a jsou uctíváni bohové.

Avšak čas se nedá zastavit a na okraji vesnice spatří návštěvník ihned dva svědky tohoto nezadržitelného vývoje. V 9. století začínají Frankové expandovat směrem na východ. Karel Veliký rozšiřuje svou říši a Ottoni opevňují stávající a zakládají nová území a hrady.

Dokonce i tady, na hranici mezi mocenskými územími, vzniká na umělém pahorku obehnaném vodním příkopem správní sídlo a nad krajinou se honosně tyčí dřevěná ochranná věž. S novými pány přichází i nová víra, a tak dochází ke stavbě dřevěného kostelíka, který se stal součástí života lidí ve vesnici, ale přece ne tak docela.

Ačkoli hrad a kostel působí trochu staromódně, kdysi byli znamením pokroku. Míjíme je a vstupujeme do období vrcholného středověku. Vítejte v osadě ze 13. století! Nic „slovanského“ nebo „raně německého“ na domech neuvidíte. Místo toho známky nových technologií: nařezané fošny a trámy, kovárna s velkým kovářským měchem, trojpolní hospodářství s „moderními“ pluhy a na „nové“ budově krčmy opravdové hrázdění.

Hostinský již může stavět „ponovu“, neboť díky zdejší zlaté cestě dobře vydělává. Tato středověká obchodní cesta vede z Norimberka do Prahy – zde v Bärnau je skoro přesně její polovina a tím také poslední zastávka před hranicemi.

Archäologische Rekonstruktion mittelalterlicher Bauwerke

Stavby

Na volném prostranství Historického parku vznikají modely původních domů v poměru 1:1.

Jedná se o muzeální rekonstrukce s použitím původních materiálů a tehdejších technik.

Díky použití původních stavebních hmot a technik jsou stavby dokonale stabilní, odolné vůči jakémukoliv počasí a dá se v nich přebývat.

Prostřednictvím ukázek tradičních řemesel a „zážitkových“ kurzů, použití dobového oblečení, řemeslných předmětů každodenní potřeby a zinscenování, resp. prožívání středověkých životních situací tak vzniká hmatatelný dojem středověké vesnice a všedního života našich předků v tomto kraji.