Experimentální archeologie

Archäologische Rekonstruktion mittelalterlicher Bauwerke

Archeologická rekonstrukce –
Od zemnic k lepenicovým domům

Po nadzvednutí horní vrstvy půdy nalezli archeologové jako tmavé skvrny v zemi zbytky  zetlelých nosných sloupků středověkého domu. Tak bylo možné rozeznat velikost, půdorys, detaily stavební techniky, vnitřní obrys s ohništěm a vchody.

Tmavé skvrny, tzv. nálezy, jsou vyměřeny, fotografovány, zakresleny a popsány. Tak mohou být zachovány informace ze zůstatků rychle podléhajících zkáze. Díky nálezům může být dům časově zařazen. Toto jsou základy rekonstrukčních prací.

Všechny dostupné informace jsou shromažďovány, porovnávány s nálezy z jiných vykopávek, analyzovány zbytky dřeva a nálezů. Vzájemná vzdálenost trámových otvorů, hloubka a průměr předurčují základní kostru pro model domu.

Pro stavební přemístění, soupis materiálu a stavební žádost je vyhotoven architektonický plán a je statisticky vypočítána nosnost. Zároveň je vytvořen seznam archeologicky známých dřevěných spojů a tesařských technik a přiřazen k jednotlivým částem budovy.

Archäologische Rekonstruktion mittelalterlicher Bauwerke

Po vyměření staveniště je vykopávkový nález postaven v původní velikosti v Historickém parku.

Hotový dům poskytuje důležité poznatky o kvalitě života, o vytápění, odolnosti vůči povětrnostním vlivům a životnosti středověkých typů budov.

Zajímavé odkazy:

>>> Staveniště ArchaeoCentra (14. století)

>>> Wikipedie: Historický park Bärnau-Tachov

>>> Ein Rundgang durch die Zeitepochen im Geschichtspark Bärnau-Tachov

Archäologische Rekonstruktion mittelalterlicher Bauwerke