Výroba šindelové střechy

Hrázděný dům, který je nově součástí dvorce Karla IV., získal novou šindelovou střechu. Pro výrobu střechy o ploše 105 m2 bylo nutné nejprve ručně otesat 500 m latí. Na ně se následně pokládalo 4200 ks štípaného smrkového šindele. Střecha má  sklon 60° a její životnost by tak dle ústní tradice měla dosáhnout šedesáti let. K životnosti střechy přispívá právě její sklon, čím je větší, tím rychleji voda odtéká a nedrží se v šindelích, ale svoji úlohu sehrávají i jiné faktory, např. přírodní podmínky lokality, v níž se stavba nachází. Hmotnost naší nové střechy dosahuje 2,1 t, což je zhruba polovina hmotnosti střechy stejného rozměru pokryté betonovými či pálenými taškami. Více fotografií ze stavby střechy naleznete na našem facebooku.