Online přednáška Stavět (jako) ve středověku a záznam přednášky Cestování ve středověku

Stavět (jako) ve středověku

Organizace středověkého staveniště. Stavební techniky a materiály. Experimentální stavba dvorce v Bärnau – prostor pro vědecký výzkum, řemeslo a nemateriální kulturní dědictví.

Během přednášky bude představena rozsáhlá stavba středověkého královského dvorce ze 14. století, která vzniká v areálu Historického parku Bärnau-Tachov. Tento ojedinělý projekt umožňuje výzkumem středověkých konstrukčních technik zachování postupů tradičního řemesla. Použití historických stavebních materiálů dává pochopit širokým možnostem jejich využití. Experimentální archeologie zde tak nabízí přidanou hodnotu pro výklad historie, stavební řemesla i památkovou péči a poskytuje názorný vhled do postupů středověkého stavitelství.

Doba trvání: 90 minut, simultánně tlumočeno do českého jazyka

Pro účast na přednášce použijte tento odkaz:

https://us02web.zoom.us/j/88541099125?pwd=SFJYTGIyWDg5M1BFandtRkNIdlRndz09

Passcode: 014549

Vaše případné dotazy můžete během přednášky klást prostřednictvím chatu aplikace.

Akce se koná za podpory bavorského ministerstva pro domovinu – Heimatminnisterium – jako součást projektu 30/10.

Doporučujeme instalaci aktuální verze softwaru ZOOM. V nabídce tlumočení pak zvolte český jazyk. Případné potíže s fungováním systému napište do chatu.

Kontakt pro případné dotazy: vaclav.vrbik@archaeocentrum.eu.

Přednášející:

Stefan Wolters, nar. 1966, studoval nejprve gernamistiku a historii v Braunschweigu. Zde se poprvé setkává se středověkou archeologií. Toto „osudové“ setkání ho zavádá do krásného města Bamberg, kde studuje archeologii středověku, dějiny pravěku a středověku a stavebnictví. Řadu let pak pracuje v oblasti archeologického výzkumu v Bavorsku a v sousedních spolkových zemích, až ho nakonec cesta zavádí do Horní Falce, kde spolu se spolkem Via Carolina – Goldene Strasse e.V. začíná budovat archeologické muzeum v přírodě – Historický park Bärnau-Tachov. Pečlivost a vědecká přesvědčivost, s jakou je Historický park budován, ho zavádí zpět na univerzitu do Bambergu, kde od roku 2017 jako člen katedry Archeologie středověku a novověku vede ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko se sídlem v Bärnau, které si klade za cíl ukotvení experimentální archeologie ve vysokoškolském studiu a spolupráci s Českou republikou.

 

Záznam z přednášky Cestování ve středověku naleznete zde.