Jak se stavěl Historický park – 4. díl -slavíme 10 let

Po týdenní přestávce přinášíme další z pozoruhodných staveb česko-německého Historického parku Bärnau-Tachov:

Dřevěný kostel – výstavba kostelů souvisí s šířením křesťanství. Předobrazem kostela jsou vykopávky z oblasti Kitzingenu. Jedná se o kostel skandinávského typu, tedy se stěnami ze svislých fošen. Oltář a apsida jsou orientovány na východ. Další vybavení kostel nemá, při bohoslužbě se stálo nebo klečelo na zemi. Věříme, že si kostel již brzy budete moci prohlédnout v Historickém parku.