Historický park má novou muzejní pedagožku

Do výběrového řízení na místo muzejního pedagoga / muzejní pedagožky Historického parku Bärnau-Tachov se přihlásilo 30 uchazečů. Novou muzejní pedagožkou se nakonec stala Dr. Julia Gräf, která přesvědčila svými nejen teoretickými, ale především i praktickými znalostmi a dovednostmi. Julia Gräf studovala historii v Kielu a pracovní zkušenosti získala mimo jiné v Archeologickém zemském muzeu v Bádensko-Württembersku či ve Vikingském muzeu Haithabu ve Šlesvicku-Holštýnsku.

Pracovní pozici muzejního pedagoga Historického parku bylo možné vytvořit díky finanční podpoře nadace Rainer-Markgraf-Stiftung.

Na fotografii zleva (zdroj onetz.de): Alfred Wolf, předseda spolku Via Carolina-Goldene Straße e.V., Stefan Wolters, archaeolog ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko, Irene Markgraf, předsedkyně správní rady nadace Rainer-Markgraf-Stiftung, Dr. Julia Gräf a Florian Prosch, jednatel nadace Rainer-Makgraf-Stiftung.