Tematický den: Ovce, workshop Zemědělství a obživa

Datum: 26.05.2019
Čas: 0:00 hodin
Adresa: Historicky Park Bärnau-Tachov
Kategorie:
Image

Event description:

Na různých místech v Historickém parku si budou návštěvníci moci vyzkoušet různé středověké řemeslné techniky, které mají spojitost s ovčí vlnou – předení, tkaní, barvení látek či plstění. Mimo praktických ukázek nabídne Historický park také krátké přednášky na téma Ovce v němčině a češtině.

Do akce je vlastním programem zapojeno také ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko:

Workshop a přednášky: „Zemědělství a obživa v pravěku a středověku“

Čtyři půlhodinové přednášky 10.00-12.00 h

Lucie Novotná 10.00-10.30 h: Počítání oveček

Ovce je třetím zdomácnělým živočichem v historii lidstva. Zpracovává se z ní maso, mléko a vlna. A především o vlně, jejím zpracování a využití vás seznámí tato přednáška.

Miroslav Popelka 10.30-11.00 h: Pravěké studny, zdroj pitné vody

Nálezy studní v sídelních areálech mladší doby kamenné nejsou zatím příliš běžnou záležitostí, i když v posledních letech tyto zajímavé objekty přece jen trochu přibývají. Výskyt studní svědčí jednak o skutečnosti, že neolitické společnosti možná už dělili vodu na pitnou a užitkovou a technologie výstavby studní zase dokládá tesařskou vyspělost v tomto raně zemědělském období. Podívejme se tedy na některé konkrétní nálezy podrobněji.

Kateřina Hošková: 11.00-11.30 h: Alkohol jako hasitel žízně už od pravěku

Alkohol dnes patří k zábavě a společenským akcím, jak ho ale lidé chápali ještě před naším letopočtem? S alkoholem se lidé setkávali už v pravěku. Již tenkrát pociťovali potěšení ze stavů, které jim poskytly zkvašené plody. Postupem času se alkohol naučili i sami vyrábět, a společná konzumace tvořila od pradávna jakýsi základ rituálu upevňování společenství.

Pavel Titz 11.30-12.00 h: Antické zemědělství

Anotace: Kultura antického starověku se rozprostírala na území, které sahalo od Britských ostrovů po Mezopotámii a od Porýní a Podunají po Saharu. Rozlišnost podnebí a krajiny měly vliv jak na volbu pěstovaných plodin a chovaných zvířat, ale také na jejich zpracování. Způsob práce zato často podléhal vlivu tehdy již značně globalizovaného světa. Přednáška se zaměří na zajímavé aspekty antického zemědělství v širším geografickém kontextu.

Dvouhodinový workshop odpoledne v Historickém parku (14.00-16.00 h).

Návštěvníci se seznámí s nejstaršími způsoby zemědělských aktivit a všemi doloženými zdroji obživy. Sami si budou moci vyzkoušet například způsob sklizně primitivním srpem, krájení masa pazourkovým nožíkem a drcení obilí na jednoduchém kamenném drtidle a mletí na žernovu. Z namleté nebo nadrcené mouky si pak vlastnoručně připraví těsto a upečou placky v hliněné chlebové peci.