Česko-bavorský štamtiš

Pro všechny přátele česko-bavorského sousedství  zorganizovaly spolupracovnice Via Carolina e.V. z Bärnau, Magdalena Becher a Ida Pětioká, česko-bavorský štamtiš a 5. dubna pozvaly na první sousedské setkání do restaurace Hostinec U Soudku ve Svobodce u Tachova. První česko-bavorský štamtiš byl velmi úspěšný! Krátce po 19. hodině byla místnost již plně obsazená.

Po úvodním slovu obou organizátorek, při kterém dvojjazyčně přivítaly hosty a uvolnily atmosféru, přičemž si šarmantě vzaly na mušku několik běžných klišé, seděli účastníci těsně namačkáni a plni zvědavosti na sousedy z druhé strany hranice a snaživě navazovali kontakty. Účastníci se domlouvali rukama nohama a pomocí několika málo slov ze sousedního jazyka se brzy vytvořily malé skupiny, které si živě vyměňovaly zkušenosti.

Další termín je ve středu 03.05.2017 v 19 hodin v restauraci Hostinec U Soudku, Svobodka 60, Tachov – noví účastníci jsou vždy srdečně vítáni! Znalost českého jazyka není nutná – obě organizátorky jsou dvojjazyčné a rády vám pomohou!

Z Bärnau (sraz u Historického parku) bude opět možnost se svézt. Přihlášky přijímá Ida Pětioká na telefonním čísle 0049 9635- 924 99 74 nebo e-mailem na adrese ida.petioka@geschichtspark.de.