Bauhütte Bärnau: Kompetenční centrum pro historická řemesla a historické stavební materiály v historickém parku Bärnau-Tachov

Experimentální stavební prostor v areálu Historického parku Bärnau-Tachov

V roce 2010 byla povolena výstavba historického parku Bärnau-Tachov. Jedná se o jedinečný bavorsko-český projekt, který se svou muzejní vesnicí přenáší jedinečně vyvinutou sídelní kulturu česko-bavorského pohraničí za hranice a zpřístupňuje ji zájemcům z řad veřejnosti. Historický park s živou muzejní koncepcí a nabídkou pro malé i velké přiláká ročně kolem 15 až 20 000 návštěvníků.

Ale nejen to. Za podpory univerzit z obou stran hranice probíhají archeologické experimenty v praktické spolupráci vědců z Česka i Německa. Jejich význam a informační hodnota vedly k přání založit dosavadní práci na vědeckém základě a využít ji pro vzdělávání a přípravu studentů archeologie a historie z obou zemí. Proto bylo v návaznosti na myšlenku Historického parku Bärnau-Tachov založeno Česko-bavorské archeocentrum, jehož partnery jsou univerzity v Bamberku, Plzni a Praze. Vznikla tak přeshraniční instituce, která zrovnoprávňuje vědu a řemeslo a umožňuje veřejnosti podílet se na získaných poznatcích.

Třetí součástí je Bauhütte Bärnau, kompetenční centrum  pro historická řemesla a historické stavební materiály, které vzniklo na základě studie proveditelnosti financované zemským ministerstvem financí a domoviny. Úkolem kompetenčního centra je shromažďovat a sdružovat sotva dochované znalosti a zpřístupňovat je odborníkům a veřejnosti. Zároveň sleduje propojení řemesel s cílem představit potřebu realizace starých řemeslných technik na základě rozsáhlého středověkého projektu. Poznatky získané v rámci kompetenčního centra tak budou využitelné pro další výzkum a zájmovým skupinám předávány například prostřednictvím workshopů.

Spolek Via Carolina – Zlatá stezka jako aktivní a zkušený partner v síti mezi Bavorskem a Českou republikou vytvořil díky svým třem strukturálním složkám, Historickému parku Bärnau-Tachov, Bavorsko-českému archeocentru a Kompetenčnímu centru Bauhütte Bärnau, vynikající základnu pro realizaci dalších opatření vytvářejících identitu v česko-bavorském pohraničí a pro uchování a ochranu hodnoty již získaných poznatků pro budoucnost.