Aktualizované stavební povolení pro Historický park

Velmi rádi se dnes pochlubíme – na základě aktualizovaného stavebního povolení se všechny stavby Historického parku staly součástí našeho muzejně-vědeckého konceptu a mohou být, pro vědecké účely, využívány a obývány. Domy se tak staly součástí konceptu, v jehož popředí je zájem o stav opotřebení jednotlivých dřevěných stavebních prvků a použitelnosti středověkých stavebních technik.

Vše je pochopitelně možné realizovat za přísných a přesně definovaných podmínek, s kterými jsou naši kolegové, kteří mají jednotlivé stavby pod patronátem, seznámeni. Věříme tedy , že vše bude fungovat ke spokojenosti jich, příslušných úřadů a především vás – našich návštěvníků.