30 let od otevření hranic a 10 let Historického parku

Rok 2020 byl v mnoha ohledech mimořádný – pro nás však velmi významný. Před deseti lety byl totiž založen spolek Via Carolina, který si od počátku kladl za cíl podporovat a rozvíjet česko-německé vztahy. Za tímto účelem byl společným česko-německým úsilím založen Historický park Bärnau-Tachov. V této souvislosti jistě nepřekvapí, že současné 30. výročí otevření hranic má zvláštní význam pro všechny členy spolku, a to na obou stranách hranice. Spolek Via Carolina – Goldene Straße e.V. si obě jubilea připomene přeshraničním programem. Plánovány jsou dvojjazyčné přednášky, komentované prohlídky a putování či česko-německé hudební pořady. Činnost a aktivity spolku a Historického parku připomene dvojjazyčná výstava či ukázky tradičních řemesel. Akce proběhnou v roce 2021 za finanční podpory bavorského ministerstva pro vlastenecké záležitosti jako součást projektu 30/10. Předpokladem pro realizaci uvedeného přeshraničního programu je pochopitelně příznivá epidemická situace.