Úspěšná realizace projektu „Stopy minulosti Českého lesa“

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. realizoval společně s MAS Zlatá cesta, o. p. s. (vedoucí partner) v roce 2022 projekt EU EÚS č. 354 „Stopy minulosti Českého lesa“.

Cílem projektu je další navyšování atraktivity území dříve rozděleného železnou oponou, projekt si klade za cíl seznámit a připomenout lidem historii místa, kde žijí. Zároveň je cílem zvýšit povědomí o historických událostech a zábavnou formou naplnit vzdělávací hodnotu.

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. realizoval v rámci projektu dva výstupy:

  1. Publikaci „Stopy minulosti Českého lesa“. Formou 12 komiksových příběhů podává svědectví o životě a historických milnících v dnes již zaniklé obci Paulusbrunn/Pavlův Studenec. Publikace je ke stažení zde.
  2. Putovní výstavu „Život v Pavlově Studenci“. Výstava koncipovaná na 12 panelech představuje témata každodenního života v Pavlově Studenci.