1. Ochrana osobních údajů souhrnně

Obecně

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji v okamžiku, kdy navštívíte naše internetové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být Vy osobně identifkován / identifikována. Detailní informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je připojeno pod tímto textem.

Sběr osobních údajů na našich internetových stránkách

Kdo zodpovídá za shromažďování osobních údajů na těchto internetových stránkách?

Zpracování dat na těchto internetových stránkách zajišťuje provozovatel těchto stránek, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži těchto stránek.

Jak Vaše údaje sbíráme?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tím, že nám je zašlete. Přitom se může jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány našimi IT-systémy automaticky při návštěvě stránek. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operačí systém a čas návštěvy stránek). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část těchto ůdajů se sbírá proto, aby bylo možno zajistit bezchybné zobrazování internetových stránek. Jiná data mohou být použita pro analýzu Vašeho prohlížení.

Jaká práva ve vztahu k Vašim údajům máte?

Máte právo obdržet kdykoli zdarma informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokaci nebo vymazání těchto dat. Pokud máte další otázky k tématu ochrany osobních údajů, můžete se nás kdykoli obrátit na adrese, uvedené níže v tiráži. Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje třeích stran

V případě návštěvy našich internetových stránek může být Váš pohyb na stránkách statisticky vyhodnocován   a sice především pomocí souborů cookies a tak zvaných analytických programů. Analýza Vašeho prohlížení probíhá zpravidal anonymně, Vaše prohlížení nelze zpětně sledovat. Můžete s touto analýzou nesouhlasit nebo jí zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Dateilní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

S touto analýzou můžete vyjádřit nesouhlas. O možnostech vyjádření nesouhlasu Vás informujeme v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Obecná ustanovení a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto internetových stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji pracujeme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud navštívíte tyto internetové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být Vy osobně identifkován / identifikována. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů je popsáno, jaká data sbíráme a pro jaké účely je používáme  i to, za jakým účelem.

Upozorňujeme že přenos dat prostřednictvím internetu (například při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty) může vykazovat bezpečností mezery. Naprostá ochrana dat před přístupem třetí strany není možná.

Informace o správci osobních údajů

Správcem údajů pro účely zpracování dat na těchto internetových stránkách je:

Sdružení Verein Via Carolina – Goldene Straße e. V., z.s.,
Historický park Bärnau-Tachov

Naaber Straße 5 b
95671 Bärnau

Předseda představenstva sdružení  Via Carolina – Goldene Straße e. V., z.s.,
Pan Alfred Wolf

Vědecký vedoucí Historického parku Bärnau-Tachov:
Pan Stefan Wolters

Tel: 0049 9635 9249975
E-Mail: info@geschichtspark.de

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími určuje účel a zpracování osobních údajů (například  jméno, příjmení, e-mailová adresa apod)..

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Řada procesů zpracování dat je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Váš jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí poslat neformální e-mail. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

V případě porušení předpisů na ochranu osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je Zemský pověřenec té spolkové země, v níž má naše firma své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních ůdajů a jejich kontaktní údaje jsou uvedeny pod následujícím odkazem:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smluvních povinností automatizovaně zpracováváme a tyto údaje předat třetí straně v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání ůdajů jinému správci, je to možné pouze v případě, je-li to technicky proveditelné.

Šfirování SSL, příp. TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávek či poptávek, které nám jako prozovovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL, příp. TLS. Zašifrované spojení poznáte podle toho, že v adresním řádku Vašeho prohlížeče se „http://“ změní na „https:///“ a zobrazí se symbol zámku.

Je-li šifrování SSL, příp. TLS aktivní, nemohou být údaje, které nám zasíláte, přečteny třetí osobou.

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, o jejich původu, příjemci a účelu jejich zpracování, případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky k těmto bodům nebo k tématu ochrany osobních údajů, můžete se nás kdykoli obrátit na adrese, uvedené níže v tiráži.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto neudělujeme souhlas s využitím údajů, zveřejněných v tiráži, pro zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky pro případ nevyžádaného zaslání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

 1. Sběr osobních údajů na našich internetových stránkách

Cookies

Internetové stránky používají zčásti tak zvané soubory cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku vytvářet uživatelsky přívětivěji, efektivněji a bezpečněji. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukádány na Vašem počítači a které ukládá Váš internetový prohlížeč.

Věština souborů cookies, které používáme, jsou tak zvané “ Session-Cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy našich stránek jsou tyto soubory automaticky vymazány. Ostatní cookies zůstávají uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují, abychom Váš prohlížeč při další návštěvě poznali.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby jste byli o vytvoření souboru cookies informování a abyste tyto soubory povolovali pouze pro konkrétní případy, vyloučili příjímání cookies v konkrétních případech nebo obecně a aktivovali automatické vymazání souborů cookies při zavření Vašeho prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookies může dojít k omezení funkčnosti těchto internetových stránek.

Soubory cookies, které jsou nutné pro realizaci elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (například funkce košíku), jsou ukládány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Provozovatel těchto stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technické bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Jsou-li ukládány jiné soubory cookies (například cookies pro analýzu Vaše vyhledávání), jsou tyto soubory v Prohlášení o ochraně osobních údajů zmíněny zvlášť.

Soubory server.log

Provozovatel stránek získává a automaticky ukládá informace v tak zvaných souborech server.log, které nám Váš prohlížeč zasílá automaticky. Jedná se o :

 • typ prohlížeče a verzi prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • HTTP referer,
 • hostname počítače, ze kterého na naše stránky přistupujete,
 • čas dotazu na server,
 • IP adresu.

Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat neprovádíme.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, umožňující zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo pro provedení opatření, přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud jste nám zaslali dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z formuláře včetně Vámi v něm uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nebudeme předávat dál.

Zpracování údajů, uvedených v kontaktním formuláři, tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí poslat neformální e-mail. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstávají u nás do doby, kdy nás vyzvete k jejich vymazání, kdy odvoláte Váš souhlas s jejich uložením nebo kdy pomine důvod pro jejich uložení (například při ukončení zpracování Vašeho dotazu). Zákonná ustanovení – především archivační povinnosti – tímto nejsou dotčena.

Registrace na těchto internetových stránkách

Abyste mohli využívat další funkce našich stránek, je potřeba se na nich zaregistrovat. Údaje, které v rámci registrace zadáte, použijeme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Povinné údaje, vyžadované při registraci, musejí být vyplněny úplně. V opačném případě můžeme registraci odmítnout.

V případě důležitých změn, jako například v rozsahu nabídky nebo v případě nutných technických změn, využijeme Vaší e-mailovou adresu, kterou jste při registraci zadali, k tomu, abychom Vás touto cestou o těchto změnám mohli informovat.

Zpracování údajů, zadaných v rámci registrace, probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí poslat neformální e-mail. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

Údaje, které jsme v rámci registrace získali, budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete na našich internetových stránkách registrováni. Následně budou vymazány. Zákonné archivační povinnosti tímto nejsou dotčeny.

Funkce komentářů na těchto internetových stránkách

Pro účely funkce komentářů na těchto stránkách jsou kromě Vašeho komentáře ukládány rovněž údaje o době vytvoření komentáře, o Vaší e-mailové adrese a v případě, kdy nekomentujete anonymně, i Vámi zvolené uživatelské jméno.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří komentáře vkládají. Jelikož komentáře na našich stránkách před jejich uvolněním neprověřujeme, potřebujeme tyto údaje k tomu, abychom mohli v případě porušení předpisů, jako například v případě urážky nebo propagandy, podniknout proti jejich autorovi příslušné kroky.

Předplacení komentářů

Jako uživatel stránek si po přihlášení můžete komentáře předplatit. Obdržíte potvrzovací e-mail, aby bylo možno ověřit, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje, zadané v rámci předplacení komentářů, budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám tyto údaje předali pro jiné účely a na jiném místě (například  objednávka zpravodaje), zůstanou však tyto údaje u nás.

Doba uložení komentářů

Komentáře a s nimi související údaje (například IP adresa) budou uloženy a zůstanou na našich internetových stránkách tak dlouho, dokud nebude komentovaný obsah zcela vymazán nebo pokud nebude nutno tyto komentáře z právních důvodů vymazat (například urážlivé komentáře).

Právní rámec

Ukládání komentářů je prováděno na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu nám stačí poslat neformální e-mail. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

 1. Analytické nástroje a reklama

WP Statistics

Tyto internetové stránky používají WordPress Analyse Plugin WP Statistics. Poskytovatelem tohoto zásuvného modulu je https://wp-statistics.com.
Z údajů jsou vytvářeny anonymizované jednoduché statistiky. Pro tyto účely nejsou vytvářeny profily uživatelů ani žádné soubory cookies. Veškeré takto získané údaje jsou zcela anonymizovány a uloženy na tomto internetovém serveru. Osobní identifikace návštěvníka tak není možná a to ani dodatečně.

 

 1. Zpravodaj

Údaje, poskytnuté v souvislosti se zpravodajem

Máte-li zájem odebírat zpravodaj, nabízený na těchto internetových stránkách, potřebujeme Vaši internetovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že s přijímáním zpravodaje souhlasíte. Další údaje nejsou sbírány, případně pouze na dázi dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výlučně pro rozesílání požadovaných informací a neposkytujeme je třetím subjektům.

Zpracování údajů, uvedených ve formuláři pro přihlášení se k odběru zpravodaje, tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas, udělený pro ukládání údajů, e-mailové adresy a její používání pro zasílání zpravodaje, můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Vyškrtnout ze seznamu odběratelů“ ve zpravodaji. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

Údaje, uložené u nás za účelem zasílání zpravodaje, jsou u nás uloženy do doby, kdy požádáte o vyškrtnutí ze seznamu odběratelů zpravodaje. Po zrušení předplatného zpravodaje budou tyto údaje vymazány. Údaje, uložené u nás za jinými účely (například e-mailové adresy pro oblasti stránek, určených pouze pro členy) tímto nejsou dotčeny.

Newsletter2Go

Tyto internetové stránky využívají pro rozesílání zpravodajů službu Newsletter2Go. Poskytovatelem této služby je společnost Newsletter2Go GmbH, s r.o., ulice Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Německo.

Newsletter2Go je služba, umožňující mimo jiné organizaci a analýzu rozesílání zpravodajů. Údaje, zadané za účelem odebírání zpravodaje, jsou uloženy na severech společnosti Newsletter2Go v Německu.

Pokud si nepřejete analýzu prostřednictvím služby Newsletter2Go, musíte zrušit předplatné zpravodaje. Pro tyto účely Vám je v každé zprávě se zpravodajem k dispozici odpovídající odkaz. Zpravodaj můžete odhlásit rovněž přímo na internetových stránkách.

Analýza dat prostřednictvím služby Newsletter2Go

Služba Newsletter2Go nám umožňuje analyzovat naše kampaně prostřednictvím zpravodaje. Můžeme tak například vidět, zda byla zpráva, obsahující zpravodaj, otevřena a na jaké odkazy bylo v daném případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme například zjistit, na které odkazy se kliká nejčastěji.

Kromě toho můžeme rozeznat, zda byly po otevření / kliknutí provedeny určité, předem definované akce (Conversion-Rate). Můžeme tak například poznat, zda jste po kliknutí na zpravodaj realizovali nákup.

Služba Newsletter2Go nám rovněž umožňuje dělit příjemce zpravodaje do několika kategorií. Příjemce zpravodajů tak lze dělit například podle věku, pohlaví nebo bydliště. Tímto způsobem lze zpravodaj lépe upravovat podle příslušných cílových skupin.

Detailní informace o funkcích služby Newsletter2Go jsou uvedeny pod následujícím odkazem:  https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právní rámec

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost údajů, zpracovaných do odvolání Vašeho souhlasu, není tímto odvoláním dotčena.

Doba uložení údajů

Údaje, uložené u nás za účelem zasílání zpravodaje, jsou u nás uloženy do doby, kdy požádáte o vyškrtnutí ze seznamu odběratelů zpravodaje. Po zrušení předplatného zpravodaje budou tyto údaje vymazány jak z našich serverů, tak i ze serverů Newsletter2Go. Údaje, uložené u nás za jinými účely (například e-mailové adresy pro oblasti stránek, určených pouze pro členy) tímto nejsou dotčeny.

Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech pro ochranu osobních ůdajů služby Newsletter2Go:  https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci zakázky

Se službou Newsletter2Go jsme uzavřeli smlouvu, ve které Newsletter2Go zavazujeme k tomu, aby chránila údaje našich klientů a nepředávala je třetím subjektům. Tato smlouva je dostupná prostřednictvím následujícího odkazu:  https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

 1. Zásuvné moduly a nástroje

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení fontů tak zvané Web Fonts, poskytovatené společností Google. V případě načtení konkrétní stránky stáhne Váš prohlížeč potřebné fonty do vyrovnávací paměti, aby mohl texty a fonty správně zobrazit.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Google tak získává informace o tom, že naše internetová adresa byla načtena prostřednictvím Vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts je v zájmu jednotného a zajímavého zobrazení našich online nabídek. Tato skutečnost představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

V případě, že Váš přohlížeč Web Fonts nepodporuje, bude použit standardní font Vašeho počítače.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq  a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.  https://www.google.com/policies/privacy/.