Návštěva českého senátního výboru

Svojí návštěvou nás poctili členové Senátního výboru pro rozvoj venkova. Po prohlídce Historického parku s naším odborným vědeckým vedoucím, Stefanem Woltersem, proběhl skvělý rozhovor, při kterém nám výbor vyjádřil své uznání a zároveň přislíbil podporu, že o Historickém parku bude informovat na svých cestách po České republice.

Srdečně za to děkujeme!