Magazín “Bei uns – U nás” podzim 2020

Nové vydání přeshraničního časopisu “Bei uns – U nás” si můžete stáhnout zde.

Magazín byl vydán v rámci projektu č. 231 „Čechy a Bavorsko na
Zlaté cestě“. Projekt č. 231 „Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě“ byl
podpořen Evropskou unií z „Evropského fondu pro regionání
rozvoj“ v programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2014-2020.