Obrazy žen – Ženy píší dějiny

Datum: 18.05.2024 - 20.05.2024
Čas: 10:00 - 18:00 hodin
Adresa: Historický Park Bärnau-Tachov
Kategorie:
Image

Event description:

Mohly se ženy zapsat do dějin dříve, než začaly bojovat za rovnoprávnost? A pokud ano, jak? V parku jsou připravena stanoviště s vyobrazením žen, výstavní stoly a ukázky, které toto téma přibližují z různých úhlů pohledu. Jaké bylo právní postavení žen a jaká ženská povolání, cechy či úřednické funkce existovaly? Jak to bylo se vzděláním, odbornou přípravou a sexualitou? Jak se řešilo těhotenství, lékařství a osobní hygiena? Byly ženy v mocenských pozicích nebo bojovaly ve válkách? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete o svatodušním víkendu.