Návštěva řádových rytířů v Historickém parku

Datum: 27.04.2024 - 28.04.2024
Čas: 10:00 - 18:00 hodin
Adresa: Historický Park Bärnau-Tachov
Image

Event description:

Zrodili se z nutnosti křížových výprav do Svaté země a měli být odvážnými bojovnými rytíři, ale zároveň oddanými ideálům mnichů a žít bez reptání v chudobě, čistotě a poslušnosti. Ve vrcholném a pozdním středověku rytířské řády vyhledávaly nebezpečí, boj s “pohany” a usazovaly se na hradech na hranicích křesťanského světa. Působily však také po celé Evropě na hospodářských dvorech, v hospicích a správních centrech.

Mezi 27. a 28. 4. navštíví náš park rytíři Templářského a Německého řádu a předvedou, jak asi vypadalo přísně regulované řeholní společenství ve středověku.

Jak se pozná rytíř a jak se liší jednotlivé rytířské řády? Jak bojovat jako rytíř a zároveň žít jako mnich? Které zbraně a strategie se osvědčily v boji proti “pohanům”? Jaké to bylo spát na pytli slámy a co bylo tehdy k jídlu? Zeptejte se sami na cokoli, co vás zajímá !