Požár v Historickém parku

Minulý víkend vypukl v jedné z našich středověkých staveb požár. Příčinou byla jiskra, kterou nezachytil lapač nad ohništěm. V domě se topilo v rámci pravidelně se konajících experimentů – tentokrát na téma nakolik středověká stavení kumulují teplo při venkovních nízkých teplotách. Díky pohotové reakci požárního technika našeho spolku mohl být požár udržen pod kontrolou do příjezdu hasičů. Ti museli sejmout střešní krytinu, aby bylo možné požár definitivně uhasit. Během akce nebyl nikdo zraněn. Navzdory utrpěné škodě, jejíž výše bude v následujícím období vyčíslena, se ukázalo, že námi vytvořený koncept požární ochrany Parku funguje, a to i v případě, že je zasažen dům, který je v rámci naší středověké vesnice nejhůře přístupný. Děkujeme všem, kteří se na zdolání požáru podíleli.