Pálení cihel ve středověku: 2. díl

Pro první výpal cihel potřebných pro stavbu krbu a komína na královském dvorci Karla IV. bylo do pece vloženo 420 cihel. Cihly jsme nejprve umístili nalevo a napravo od spalovací komory. Aby se cihly nespekly k sobě, oddělili jsme je trochou písku. Nad spalovací komorou jsme z cihel postavili provizorní klenbu. Dřevěná konstrukce byla později odstraněna. Většina cihel byla umístěna svisle a s určitým odstupem od sebe, aby horký vzduch pronikl všude.

Přívod kyslíku do ohně byl zajištěn třemi vzdušnými kanály. K rovnoměrnému rozložení tepla bylo vytvořeno 8 výfukových kanálů. Za dobrých podmínek schnou cihly přibližně po dobu 6 týdnů. Díky vlhkému počasí však naše cihly nestačily během 6 týdnů zcela proschnout. Proto jsme ještě po dobu dvou týdnů pec každý den rozehřívali, aby se cihly zbavily zbylé vlhkosti. Chcete-li vidět více fotografií navštivte náš facebook.