“My jsme děti na Zlaté cestě”

Umělecký projekt na téma “My jsme děti na Zlaté cestě” pro školy podél Zlaté cesty mezi Prahou a Norimberkem

V několika minulých týdnech stáli žáci 23 německých a 7 českých škol před zajímavým úkolem – dostali plotové latě, které měli opatřit motivy ze své obce, vazbami na Zlatou cestu či středověk. Akci inicioval spolek Via Carolina – Goldene Straße, zřizovatel Historického parku, který na projekt získal dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti. Cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi českými a německými školami a připomenutí společných kořenů, jakož i uvědomění si důležitosti společné budoucnosti.

Pestrobarevné plotové laťe byly slavnostně představeny 26. 6. v Historickém parku. Součástí akce byl bohatý doprovodný program s hudbou, společenskými hrami a společným obědem.

Do budoucna by takto ztvárněné plotové latě měly být umístěny u dětského hřiště v Historickém parku – jako plot, který nerozděluje, ale naopak spojuje.