Historický park slaví 10 let a nabízí Tachovanům vstupné za polovic

Historický park Bärnau-Tachov je nejen atraktivním výletním cílem, ale také významnou institucí realizující přeshraniční aktivity. V letošním roce si Park připomíná 10 let od svého vzniku. „Při této příležitosti se pochopitelně neubráníme vzpomínkám na počáteční fázi fungování Historického parku,” říká Alfred Wolf, který předsedá spolku Via Carolina – Goldene Straße, jež Park zřizuje. „Park vznikl jako přeshraniční muzeum v přírodě za aktivní účasti tachovského spolku Terra Tachovia, jeho vznik byl financován v rámci evropské dotace. Lze říci, že bez podpory přátel ze spolku Terra Tachovia bychom dnes s největší pravděpodobností žádné výročí neslavili. S Tachovem nás od té doby pojí intenzivní spolupráce na řadě dalších projektech v rámci činnosti našeho spolku, jakož i přátelské vazby s mnoha jeho obyvateli. I proto jsme se rozhodli poskytnout Tachovanům 50 procentní slevu na vstupné, a to po celou dobu letošní sezóny, ” dodává Wolf, který je sám od pádu železné opony velkým podporovatelem přeshraniční spolupráce a tvůrcem či spolutvůrcem mnoha česko-německých projektů.

Pro získání slevy je třeba na pokladně Parku předložit platný průkaz totožnosti s uvedením bydliště ve městě Tachově.