Výstava fotografií Dany Kyndrové “Listopad 1989” – vernisáž s prezentací knihy “Pozor, hranice” Kristýny Pinkrové

Datum: 15.09.2021 - 31.10.2021
Čas: na plný úvazek hodin
Adresa:
Kategorie:
Image

Event description:

Vernisáž s fotografkou Danou Kyndrovou se uskuteční 15. 9. 2021 od 17.30 hodin. Od 18.30 hodin proběhne prezentace knihy “Pozor, hranice” s Kristýnou Pinkrovou.

Sametová revoluce

Výstava zahrnuje fotografie přední české dokumentární fotografky, která zachytila přelomové okamžiky novodobých československých dějin, kdy po 40 letech skončila v zemi komunistická diktatura. Rozbuškou se stala pražská manifestace studentů k uctění památky studenta Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Tato povolená pietní vzpomínka 17. listopadu přerostla v demonstraci proti stávajícímu režimu a byla policií brutálně rozehnána. Tvrdý zásah proti studentům vyvolat silný odpor v celé zemi, lidé se začali scházet na mnohatisícových demonstracích a žádali ukončení nadvlády komunistů. V prosinci roku 1989 byl prezidentem Československa zvolen Václav Havel, který byl krátce před tím propuštěn z vězení.

Součástí výstavy je i soubor fotografií z odchodu sovětských vojsk z území Československa v letech 1990-1991, který sametovou revoluci završil. Před zahájením odsunu bylo na československém území 75 000 sovětských vojáků, 17 000 příslušníků jejich rodin a dalších 23 000 civilních zaměstnanců. Působili v 67 posádkách v Čechách a na Moravě a v 16 na Slovensku. Vrchní velení bylo asi 50 kilometrů severně od Prahy v Milovicích. Za Odcházejícími jednotkami zůstaly nedořešené otázky škod na zdraví a životech československého obyvatelstva, na majetku a jednotlivých ekosystémech.