Cena Zlatý mamut pro ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko

Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, který jsme realizovali společně s Ústavem archeologie UK, ZČU v Plzni, Muzeem Českého lesa v Tachově, Západočeským muzeem v Plzni a Univerzitou Bamberg, získal hlavní cenu za popularizaci archeologie v prestižní soutěži Zlatý mamut. Velký dík všem, kteří se na úspěchu projektu podíleli. Projekt v Dobrém ránu ČT skvěle odprezentoval náš milý kolega Pavel Titz.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR. Partnerství Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v sobě propojuje výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Cílem uzavřeného partnerství je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Společně a nerozdílně proto každoročně vyhlašujeme soutěž o Cenu Zlatý mamut, která vyzdvihne nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Základní zásady soutěže jsou nedílnou součástí statut. Podrobná pravidla soutěže pro aktuální ročník jsou pravidelně aktualizována a vyvěšována zároveň s každoročním oficiálním vyhlášením soutěže.

Cena Zlatý mamut je vyhlašována ve třech kategoriích, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou.